Acest site este momentan în construcție!

Dialogul Teologic Ortodox – Anglican: realizări și perspective


Keywords: Ecumenism, Eastern Orthodoxy, Romanian Orthodox Church, Anglican Church, Resolutions, Dialogue

Istoria relaţiilor dintre ortodocşi şi anglicani debutează cu câteva secole în urmă, însă bazele unui dialog serios între cele două confesiuni s-au pus abia în a doua jumătate a secolului 20, precedat de o perioadă de pionierat, după anii 1920, când emigraţia şi dezvoltarea şcolilor teologice cunosc un avânt important. Biserica Ortodoxă Română a dezvoltat la rândul ei o relaţie specială cu Biserica Anglicană, care a luat forma mai multor întâlniri, încheiate cu Declaraţii comune şi/sau Rezoluţii. Articolul de faţă face o trecere în revistă a acestora, scoţând în evidenţă mai mult contribuţia BOR, respectiv punctele discutate în cadrul dialogurilor şi problemele întâmpinate, mai cu seamă dezacordurile la care s-a ajuns în probleme de Eclesiologie şi Dogmatică.


IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei